Impresszum

A domain név tulajdonosa: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.:    +36-1-301-2900
Fax:    +36-1-301-2903
e-mail:   info@mbfsz.gov.hu 

Felelős kiadó:  Dr. Fancsik Tamás, elnök
e-mail: