Célkitermelőhelyek nyilvántartása - Könyv oldal

2003. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 17/C. §. (2) szerint a komplex műveleti tervet a bányafelügyelet az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével hagyja jóvá.

A bányafelügyelet a célkitermelőhelyekről nyilvántartást vezet, és azt a honlapján közzéteszi.

 

A nyilvántartás tartalmazza:

 

  • az engedély nyilvántartási számát (betű-, számkombinációkkal és az autópálya számával),
  • az engedély számát és jogerőre emelkedésének (végrehajthatóságának) időpontját,
  • a kérelmező (jogosított) megnevezését, székhelyét,
  • a célkitermelőhellyel érintett település megnevezését és az érintett ingatlanok helyrajzi számát,
  • a töltésanyag felhasználásának pontos helyét (a megadott autópálya-szakaszokat km-szelvényekkel),
  • a célkitermelőhelyről kitermelhető töltésanyag mennyiségét m   3  -ben,
  • a tevékenységet végző megnevezését, székhelyét,
  • a célkitermelőhellyel érintett illetékes bányakapitányság megnevezését.

Könyv tartalomjegyzék